איגוד ערים אזור מפרץ חיפה - הגנת הסביבה
לוח מודעות
עדכון
15 לנובמבר 2021

אנו מבקשים להודיעכם שחלה בעייה בהצגת יחידות ריכוזי מזהמים באתר האינטרנט של האיגוד , המתייחסים לתחנות הניידות של המשרד להגנת הסביבה. הבעייה טופלה
15/11/2021 17:01:00

עדכון
11 לנובמבר 2021

עקב שדרוג במרכז הבקרה באיגוד הנתונים לא מתעדכנים.
11/11/2021 09:58:00

תחנת ניטור קריית בנימין
19 לאפריל 2021

עקב עבודות בנייה המתבצעות בשטח הסמוך לתחנת הניטור קריית בנימין ב- 19.4 נפגע כבל המזין חשמל לתחנה. התחנה מושבתת למספר ימים. האיגוד יעשה כל מאמץ לתיקון התקלה בהקדם האפשרי


תחנת ניטור קריית בנימין
06 לספטמבר 2020

מתאריך 6.09.2020 מכשיר לניטור חלקיקים בתחנת קריית בנימין סגור, בגלל עבודות בנייה המתבצעות בסמוך אליו. עבודות כאלה עלולות לפגוע בתפקוד המכשיר.


תחנת ניטור חדשה קריית חיים –מערבית
21 ליולי 2020

תחנת קריית חיים-רגבים הועתקה למיקום חדש בשד' דגניה 35 ד' , קריית חיים. התחנה נמצאת על גג המקלט הציבורי לייד בית הספר דגניה. השם החדש של התחנה הוא קרית חיים - מערבית.


תחנת ניטור קריית מוצקין בגין
19 ליולי 2020

מכשיר BTEX בתחנת קריית מוצקין בגין נמצא בטיפול במעבדה מתאריך 14.07.2020. נתוני הניטור ישובו להתפרסם במהלך שבוע הבא.
19/07/2020 15:23:00

תחנת ניטור קריית מוצקין
16 לפברואר 2020

נתוני BTEX לרבות בנזן, שנרשמו בתחנת קריית מוצקין בתאריכים מ- 28.01.2020 עד 12.02.2020 דוגלו כלא תקינים עקב התקלה שקרתה בעת בדיקת המכשיר.


יתכנו שיבושים בפרסום נתוני הניטור הרציף
1 לינואר 2020

בימים הקרובים יתכנו שיבושים בפרסום נתוני הניטור הרציף המתקבלים מארובות מפעלי בז"ן וכרמל אולפינים עקב שינוי בפורמט השידור.


בתחנת הניטור "אחוזה תחבורתית"
15 לדצמבר 2019

בתאריך 15.12.19 מכשיר BTEX בתחנת "אחוזה תחבורתית" הועבר לטיפול ותחזוקה למעבדה.
בימים הקרובים לא יבוצעו מדידות למזהמים אלו.
30 לינואר 2019

בחברות דלק, סונול ופז התבצע שדרוג מערכת מישוב האדים, במהלכו לא הייתה פעילות הניפוק במסוף ולא היו פליטות מזהמים לסביבה. לכן בתאריכים הבאים הערכים שנרשמו בנתוני הניטור אינם תקינים :
"דלק פי גלליות" מתאריך 09/01/2019 עד 27/01/2019 ,
"סונול מתקני חיפה" – מ-15.11.2018 עד 27.11.2018 ,
"פז מתקני חיפה" – מ- 8.11.2018 עד 15.11.2018תחנת ניטור איגוד
26 לדצמבר 2017

החל מחודש יוני 2017 האיגוד מנטר גז H2S בתחנת "איגוד" הנמצאת על גג בניין האיגוד בצ'ק פוסט בכתובת רח' יעקב מושלי 7 (האזור מסחרי ואינו אזור מגורים). בתחנה זו מדי פעם נרשמות עליות בריכוזי מזהם זה בתנאי רוח צפון-מזרחית, מזרחית או דרום מזרחית. בין המקורות האפשריים לפליטת H2S באזור הצ'ק פוסט נבדקים שני גורמים הבאים: מכון לטיהור שפכים ובז"ן. ידוע , כי באזורים הקרובים למכוני טיהור שפכים קיימים ריכוזי H2S גבוהים יחסית , ולכן נחוץ לבצע בדיקות נוספות לשיוך למקור פליטת מזהם זה.האיגוד פנה למשרד להגנת הסביבה בבקשה לעזור באיתור מקור פליטת H2S ולבצע ניטור ו/או דגום נוסף באזור.


תחנת ניטור קריית אתא
13 לנובמבר 2017

מכשיר לניטור חלקיקים בתחנת "קריית אתא" נסגר לצורך בדיקת התקינות ע"י חברת התחזוקה/יצרן (בתאום ואישור של המשרד להגנת הסביבה), ונתוני ניטור החלקיקים בתחנה זו, דוגלו מתאריך 10.09.17 עד 13.11.17.


הפסקה זמנית בנתוני פליטות ממסוף ניפוק הדלקים של בז"ן
22 למאי 2017

מתקן מישוב אדים במסוף ניפוק דלקים בבז"ן נמצא בשדרוג לשם עמידה בערך הפליטה החדש.במהלך השדרוג, האדים מנותבים לטיפול במתקן חמצון זמני.הנתונים המתקבלים כעת ממד הניטור בארובת מישוב האדים, מייצגים ריכוזי כניסה לפני מתקן הטיפול הזמני ואינם מהווים פליטה לאוויר.


תחנת ניטור ק.בנימין
10 למאי 2017

בעקבות הבדלים בין נתוני כיוון הרוח שנממדו בתורן השרות המטאורולוגי ובתורן האיגוד, לבין נתונים אלו שנמדדו בתחנת הניטור בקריית בנימין, הוחלט לבדוק תפקוד מד רוח בקריית בנימין. בבדיקה נמצאה סטייה במדידת כיוון הרוח בכ-°40 . מד רוח זה תוקן ב- 10.05.17. לבירור כיווני הרוח בקריית בנימין עד תאריך זה, יש לפנות לנתוני תחנת הניטור - איגוד.


תחנת ניטור קריית חיים – רגבים
7 לפברואר 2017

תקלה התגלתה במכשיר ה- BTEX (בנזן , טולואן, אטיל בנזן וקסילן) בתחנת ניטור קריית חיים – רגבים ביוני 2016, במסגרת כיול רב -נקודתי שנדרש כהכנה לקבלת הסמכה לתקן ISO17025. בכיול זה נמצא כי המכשיר אינו מגיב לריכוזים גבוהים וזאת עקב בעייה במנורת ה- UV במכשיר. לאחר שהמנורה הוחלפה והמכשיר עבר שיפוץ כללי וכיול, המכשיר נמצא תקין. לאחר בדיקה מעמיקה של כל נתוני ה- BTEX, שכללה את כיולי המכשיר ותפעולו, הוחלט בשיתוף המשרד להגנת הסביבה לדגל את הנתונים בתקופה מ- 1.01.2015 ל- 30.05.2016 כלא תקינים בסימון [invalid]. החל מחודש אוגוסט 2016, האיגוד מפעיל את מערך הניטור שלו בהתאם לדרישות ISO-17025 ועומד בהנחיות הממונה. בתקופה זו נמדדו ריכוזים בינוניים עד גבוהים של בנזן. בחודש נובמבר 2016 התקבל ריכוז מרבי שהיווה 98% מערך הסביבה החדש.יש לציין, כי בשכונת קרית חיים במתנ"ס פועלת נקודת דיגום המודדת את הבנזן והטולואן בתדירות של אחת לשבועיים. הריכוז המרבי שנמדד בנקודה זו בשנת 2015 היה 2.41 מק"ג/מ"ק (62% מערך הסביבה החדש) ובשנת 2016 (עד סוף בספטמבר) היה 1.05 מק"ג/מ"ק (27% מערך הסביבה החדש).


הודעות ישנות

למעבר להודעות ישנות לחץ כאן. 
גולשים יקרים,
לתשומת ליבכם, נתונים מתחנות הניטור של איגוד ערים מתפרסמים בהתאם לתקנות חוק אוויר נקי (תשס"ח- 2008) :

1. נתוני ניטור בזמן אמת המתפרסמים באתר הינם נתונים גולמיים שלא עברו בקרת נתונים.
הנתונים מבוקרים תוך 72 שעות מעת מדידתם.
2. נתוני איכות האוויר הנמדדים בתחנות הניטור מוצגים באתר לפי שעון חורף .
3. עבור כל תחנת ניטור ניתן להפיק דו"ח נתוני זיהום אוויר בזמן אמת.
4. מערך ניטור איכות האוויר מוסמך לתקן ISO 17025.
5. כל שימוש בנתונים המוצגים באתר הם באחריות המשתמש בלבד.