איגוד ערים חיפה רח' יעקב מושלי 7 , חיפה , ת"ד 25028 , חיפה 31250 .
טלפון : 04-8428201 פקס : 04-8428197